Fotokaarten Sfeer en Stijl

Update 26 maart 2020: We hopen de komende week, de bestellingen die voor 13:00 uur geplaats zijn, dagelijks te verzenden.

18- maart 2020. Lieve mensen, wat een tijd waarin we ons momenteel bevinden. De maatschappij is totaal ontwricht. Ook Vereniging en kerkdienst worden afgelast of beperkt tot een minimum. Juist in tijden van nood, waar men elkaar hard nodig heeft, is samenkomen niet mogelijk. Dat betekent ook heel veel voor onze ouderen en alleenstaanden.

De contactmomenten die er waren, zoals contactmiddag of vereniging, zijn voor bepaalde tijd afgelast. Laten we in deze moeilijke omstandigheden de ouderen, die het meest kwestbaar zijn, niet vergeten. Bel ze even op, of stuur een kaart ter bemoediging.

Fotokaarten Sfeer & Stijl heeft een uitgebreide collectie fotokaarten. De organisatie bestaat enkel uit vrijwilligers en de opbrengst is geheel bestemd voor het Bouwfonds van de Hersteld Hervormde Gemeente te Gameren.