Belijdenis 18

Op voorraad
€ 1,00
Tekst op kaart
Ter gelegenheid van jullie Belijdenis; Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit den maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; Ten derden dage wederom opgestaan van de doden; Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders; Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; Vergeving der zonden; Wederopstanding des vleses; En een eeuwig leven.
  • Betalen met iDEAL
  • Gratis verzending vanaf €18,00 Goldlevel vanaf € 26,--
Dit is een dubbele fotokaart inclusief bijpassende envelop
Meer informatie
Formaat Fotokaart 16,6 cm x 11,7 cm